Wat is die Koste vir Rehabilitasie?

Ons koste strukture is soos volg:

R1 000.00 Deposito wat aan gewend sal word om die nodige dokumentasie by die verskillende diens verskaffers aan te vra, om sodoende te bepaal of u kwalifiseer vir  rehabilitasie.

Sodra ons die dokumentasie ontvang het sal ons u kontak en met u konsulteer na aanleiding van ons bevindings en u adviseer in die verband.

Indien u kwalifiseer om voort te gaan met die proses, kontak asb ons Hoof kantoor om ‘n behoorlike kwotasie te bekom.

Die fooi sal bepaal word na aanleiding van waar die Sekwestrasie bevel toe gestaan is en waar die Rehabilitasie aansoek gebring sal word.

Indien dit bleik dat die insolvent nog nie gereed is vir rehabilitasie nie sal hierdie bedrag nie terugbetaal word aan die insolvent nie. Maak seker jy vind by jou kurator uit of jy al kan rehabiliteer alvorens jy iemand nader om die proses te begin.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat