Wat is die kostes verbonde aan likwidasie?

Elke likwidasie aansoek is onderhewig aan unike aspekte wat voortspruit uit die maatskapy se likwidasie benodighede.  Kontak asseblief ons hoofkantoor in Gauteng, Centurion vir n gratis konsultasie met ons likwidasie prokureur.

Hy sal u gedurende die konsultasie van alle kostes wat moontlik op u maatskpapy likwidasie van toepassing mag wees adviseer so wel as die proses wat gevolg moet word om die likwidasie suksesvol te bring.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat