Wat is die kostes verbonde aan vrywillige sekwestrasie?

Insolvency Care se fooi is tussen R6 500.00 en R9 500.00 afhangende in watter Provinsie, die aansoeker, woonagtig is.  Addisionele fooie wat van toepassing is op die sekwestrasie proses sal by die voordeel vir krediteure by gevoeg word, wat dan afbetaalbaar is oor ‘n tydperk van 24 maande.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat