Wat is die nadele van sekwestrasie?

Jy sal nie in staat wees om as ‘n lid van ‘n beslote korporasie of as ‘n direkteur van ‘n maatskappy op te tree nie.

Jou kredietrekord by die kredietburo sal ‘n insolvente status toon, wat sal verhoed dat jy verdere krediet kan aangaan totdat jy gerehabiliteer is (Vir meer inligting sien Rehabilitasie).

Sommige hoë finansiële posisies mag nadelig beïnvloed word en moet dubbel gekontroleer word deur jou maatskappy se beleid en prosedures na te gaan.  As jy onseker is kan jy enige van ons insolvensie praktisyns kontak vir meer inligting.

‘n Insolvent mag nie ‘n trust bank rekening hê nie, bv.  Eiendoms agent trust rekening, Prokureurs trust rekening.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat