Die Rehabilitasie proses behels die volgende:

Rehabilitasie is die regsproses soos gereguleer deur die Insolvensiewet 24 van 1936 onder Artikels 124 en 127A wat to gevolg het dat die insolvent se status na solvent toe verander.

Dit is ‘n Hooggeregs Hof aansoek wat in dieselfde hof gebring word waar jou Sekwestrasie bevel toegestaan is.  Die aansoek word gewoonlik deur ‘n bevoegde Prokureur of Advokaat aan die Hof voor gehou.

Faktore wat die Hof oorweeg by ‘n Rehabilitasie Aansoek is onder andere die volgende;
Het die Meester die L & D rekening aanvaar?
Het die kurator toestemming gegee dat jy kan rehabiliteer?
Die Hof kyk ook wel of jy inderdaad solvent is.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat