Wat is Rehabilitasie?

Rehabilitasie na sekwestrasie is die proses waardeur ‘n persoon wat voorheen gesekwestreer is, sy volle handelingsbevoegdheid weer terugkry.

Die gevolg hiervan is dat die person weer ten volle kan deelneem aan die ekonomie en ook weer vir hom/haarself ‘n gesonde kredietrekord bou. ‘n Individu kan slegs ‘n gesonde kredietrekord bou indien hy skuld aangaan en getrou betaal.

Die Insolvensie wet maak voorsiening vir verskeie gevalle wanneer ‘n individu geregtig sal wees om te rehabiliteer.

Kontak asseblief ons konsultante by hoofkantoor vir meer inligting aangaande u persoonlike situasie.

Kontak Ons
Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat