Wat is die voordele van sekwestrasie?

Tot 80% van jou skuld word af gekryf.  Die verskil, plus die koste van die aansoek, word oor ‘n tydperk van 18 to 24 maande terug betaal, op ‘n rente vrye basis. Die feit dat daar geen rente is nie veroorsaak dat jy baie vinniger finansiel kan herstel.

Enige regsproses wat reeds teen jou ingestel is, word gestaak sodra jy, jou voorneme om te sekwestreer in die staats koerant gepubliseer het. Vonnise, wat reeds teen jou naam verkry is, asook beslagleggings bevele op jou salaris, kan ook by die sekwestrasie ingesluit word. In die geval wat daar beslag gelê is op jou salaris sal jy uiteraard eers die werkgewer van die sekwestrasie bevel moet voorsien, alvorens hy verplig sal wees om die aftrekkings, teen jou salaris, te staak.

Teistering deur skuldeisers word geminimaliseer (indien nie uitgeskakel nie) want dit word verwys na die Prokureur wat jou saak hanteer of die Kurator wat deur die Meester aangestel is.

Jou maandelikse inkomste sal, na die sekwestrasie bevel, aan jouself behoort. Dit sal finansiële verligting aan jou bied.

Let asseblief op daarna dat geen werkgewer gekontak sal word aangaande jou voornemende sekwestrasie, omdat sekwestrasie ‘n persoonlike aangeleentheid is.

Kontak Ons

Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat